Kafa Koruyucuları EN Standartları

EN 397 Baret
EN 443 Yangın Kaskları
EN 812 Bariyerli Kep

Kulak Koruyucuları EN Standartları

EN 352-1 Kulaklıklar
EN 352-2 Kulak Tıkaçları
EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

Solunum Koruyucu Standartlar

EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri
EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları
EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler
EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri
EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri
EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler
EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar
EN 403 Kaçış Maskeleri
EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

Gaz ve Buhar Filtrelerinde Seçim Tablosu

A Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre          ( Kaynama noktası 65 C° yüksek )
B İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre
E Asit gazlar için kullanılacak filtre
K Amonyak ve ürevleri için kullanılacak filtre

Göz Koruyucu Standartları

EN 166 Teknik performans standartı
EN 167 Optik testler için yönetimler
EN 168 Optik testlerin dışındaki testler
EN 169 Kaynak filtreleri
EN 170 Ultraviyole filtreleri
EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri
EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri
EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları
EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün
EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

EL Koruma Standartları

EN 388 Mekanik risk
EN 374 Kimyasal risk
EN 407 Sıcak ortam riski
EN 421 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Risk
EN 511 Soğuk ortam riski

Düşüş Koruyucular ile İlgili Standartlar 

EN 355  Şok emici halatlar için standart
EN 358  Bel tipi emniyet kemer standardı 
EN 361  Paraşüt tipi emniyet kemer standardı 
EN 362  Emniyet kancası standardı 
EN 353  Halatlı frenleme sistemi standardı 
EN 360  Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

Vücut Koruyucular için Standartlar 

EN 343  Yağmurluk standardı 
EN 340  Genel iş elbiseleri standardı 
EN 467  Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı 
EN 465  Kimyasallara karşı elbise standardı
EN 20471  Reflektif elbise standardı
EN 469 ve EN 351 Isı ve alevden koruyucu elbise standardı
EN 412  Kesilmeye karşı önlük standardı 
EN 464  Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı
EN 1073-1  Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

Ayak Koruyucular İçin Standartlar

EN 347  Minimal riskler için ayak koruma standardı
EN 346  Koruyucu ayakkabı standardı(100 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)
EN 345  Koruyucu ayakkabı standardı(200 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)